การใช้งาน ท่อ Spiral เหมาะกับงานประเภทใด?


ท่อ Spiralเป็นท่อที่สำคัญสำหรับทุกงานลำเลียง ส่งน้ำในแต่ละระบบ ไม่ว่าจะระบบงานชลประทาน ระบบท่อน้ำทิ้งน้ำเสีย ระบบลำเลียงของเหลวในอุตสาหกรรม หรือในระบบงานโครงสร้างขนาดใหญ่ก็ตาม ด้วยเหตุผลมาจากกรรมวิธีการผลิตท่อ Spiral ที่สามารถผลิตความยาวและความกว้างของท่อได้ตามต้องการ ทำให้ท่อ Spiralเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ก่อสร้างเกือบทุกประเภทในการลำเลียง แล้วท่อ Spiral จะเหมาะกับงานก่อสร้างระบบใดบ้างอีกบ้าง ไปหาคำตอบกัน!

ท่อเหล็กตะเข็บเกลียวหรือท่อ Spiral คือ?

ท่อเหล็กตะเข็บเกลียวหรือท่อ Spiral คือท่อเหล็กกล้าที่เชื่อมเป็นแนวที่มีมีลักษณะขดคล้ายวงสปริง กรรมวิธีการผลิตท่อ Spiral นี้สามารถผลิตท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้กว้างและมีความยาวที่สูงได้ค่อนข้างมาก โดยอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 200 – 3000 มม. และมีความหนาที่ใช้กันโดยเฉลี่ยประมาณ 4.50 -19.10 มม. ท่อเชื่อม Spiral Pipe แบบ 2 ด้าน จะสามารถทนแรงดันได้มากกว่าท่อเชื่อมแบบแนวเชื่อมตรง 25% เมื่อเทียบที่ความหนาของผนังเท่ากัน

ท่อ Spiral เหมาะกับงานประเภทใด?

ท่อ Spiral สามารถนำไปใช้ได้ในระบบส่งน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น ระบบงานชลประทาน, ระบบท่อน้ำทิ้งน้ำเสีย, ระบบลำเลียงของเหลวในอุตสาหกรรม, ระบบงานเสาเข็มทั้งประเภทชายฝั่งและกลางทะเล, ระบบงานโครงสร้างขนาดใหญ่, ระบบท่อสำหรับส่งน้ำดิบ และน้ำมัน, หรือระบบท่องานขุดเจาะ เป็นต้น